Matematik efter katastrofen

Teresa Axner och Lars Nerback från LajvVerkstaden berättar om hur de skapade och genomförde ett postapokalyptiskt mattelajv för skolan.

Vi berättar om LajvVerkstadens postapokalyptiska mattelajv ”Två år efter”, som är en del av ett större projekt där vi följer en sjundeklass och en fjärdeklass och gör 2 ämnesintegrerade lajv/termin under 3 år. Fokus kommer att ligga på designval och desärskilda utmaningarna med skollajv.

Prolog 2013 - Matematik efter katastrofen - Teresa Axner

Vidare läsning

Matte i kampen för överlevnad – Lärarnas Nyheter
Matematik efter katastrofen del 1 – LajvVerkstadens blogg
Matematik efter katastrofen del 2 – LajvVerkstadens blogg
LajvVerkstaden.se

Se övriga filmade sessioner från Prolog 2013

Att bygga deltagarsystem och varför

Sebastian Utbult & Andreas Sjöberg från Berättelsefrämjandet kommer med inspiration utifrån egna erfarenheter om hur man kan tänka kring att bygga deltagarsystem till sitt lajv.

Vi tittar på tidigare webbaserade system för lajvdeltagare (slarvigt kallade ”anmälningssystem”) och blickar framåt – vad är prövat redan, och vad är bra respektive dåligt? Hur bör man tänka när man skall bygga ett system och hur kan systemet i sig inspirera deltagarna att engagera sig i lajvet?

Prolog 2013 - Att bygga deltagarsystem

Presentation

Att bygga deltagarsystem – På Google Drive

Se övriga filmade sessioner från Prolog 2013

Armborst – Tillverkning och konstruktion

En föreläsning med inspiration, designtips och en bred grundläggande kunskap om armborstets konstruktion och tillverkning för användning till lajv.

Föreläsningen börjar med att vi tittar på armborstets historia, geometri, funktion och konstruktionsdetaljer. Därefter tittar vi på fysiska exempel av lajvarmborst i olika stadium under tillverkningen, material och verktyg som är lämpliga samt dekorativa detaljer och säkerhetsfrågor.

Med Max Lundkvist och Carl Nordblom

Armborst

Se övriga filmade sessioner från Prolog 2013