En trygg och trevlig plats

Vår vision är att Prolog ska vara en så tillgänglig och trygg mötesplats som möjligt. Här är några riktlinjer som vi vill att alla deltagare tänker på.

Prolog, en gemensam plats
Det är allt gemensamt engagemang som gör Prolog till en varm och inspirerande mötesplats. För att skapa trygghet krävs det att vi tillsammans anstränger oss för att inte utsätta de runt oss för sexism, rasism, eller annan diskriminering. På Prolog förväntas du göra den ansträngningen.

Trygghetsvärdar
Vi har två stycken trygghetsvärdar på konventet som finns där för att ta emot frågor och samtal om saker som du som deltagare upplever som oroande. De som är trygghetsvärdar kommer presenteras inför konventet. Du når dem alltid genom att gå till receptionen och be receptionen ringa trygghetsvärdarna.

Öppen stol
Prolog handlar främst om att träffa en massa människor och bli kompis med dem. Se därför till att ställa fram en extra stol när du t.ex. sitter och diskuterar något spännande med några gamla vänner, då blir det plats även för nya vänner. Ser du en tom stol vid ett sällskap, slå dig gärna ner och skaffa dig några nya bekantskaper.

Introducera och förtydliga
När det kommer en ny person till en grupp så hjälp till genom att presentera dig själv och de du sitter med för den som är ny samt vad ni pratar om. Det kan också vara bra att kort förklara begrepp och vad det är för arrangemang ni diskuterar om ni är osäkra på om den nya personen känner till dem.

Pronomen
På Prolog är det lätt att tilltala personer du möter vid deras namn, det står nämligen på namnbrickan. Vi anstränger oss också för att använda rätt pronomen, är du osäker på vilket pronomen en person har så titta på dennes namnbricka eller fråga.

Under spel
Något som är fantastiskt med lajv är att du kan gestalta vem som helst och att dina medspelare också kan det. Spela därför på karaktärers egenskaper och inte på spelares egenskaper.

Självklart lyfter du inte in en medspelares politiska åsikter eller religion i spelet. Av samma anledning lägger du inte fokus på t.ex. spelares utseende, funktionsvariation, kön eller ålder.

Fråga
Fråga hellre en gång för mycket. Kommunikation är viktigt för att undvika onödiga missförstånd. Om någon ser ensam ut, fråga gärna om hen vill äta lunch med dig. Om du vill vara en del av en kramhög, fråga innan du lägger dig bredvid någon.

Olika personer har olika gränser så minns att ett nej är alltid ett nej, och det ska alltid respekteras. Den deltagare som inte respekterar detta kan vid allvarligare fall avvisas från konventet av arrangörerna.

Kom ihåg att det alltid går bra att tacka nej, säga att du inte har möjlighet att prata just nu eller att du hellre gör något en annan gång.

Sortera och samåk
Prolog strävar efter långsiktig hållbarhet. Använd källsorteringskärlen på konventet och samåk gärna eller ta tåget till och från Prolog.

Kontakta arrangörer och funktionärer
Det finns funktionärer eller en arrangör i tjänst dygnet runt och vår uppgift är att se till att du har ett bra konvent. Du hittar oss i receptionen. Om något eller någon får dig att känna dig otrygg kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa dig. Om du vill ha kontakt med en specifik arrangör eller funktionär kan du be receptionen kontakta den personen.

Vi är erfarna arrangörer som tar både stora och små frågor på allvar. Tveka inte att kontakta oss om det finns något vi kan göra för att skapa en bättre upplevelse för dig.

Läs på
Läs gärna på om hur du kan bidrar till trygghet och hur du undviker att av misstag trampa snett.

/Arrangörer för Prolog