Framtid

prolog-framtid

Prolog | 2009 | Fakta om konventet | Arrangörernas intryck | Deltagarnas intryck
Vision och resultat | Framtid

Prolog | 2010 och efter det

Vi i arrangörsteamet hoppas kunna arrangera flera Prologer. Vi tror på vår vision om en positiv och neutral mötesplats för lajvutövare. Vår förening har fått många nya medlemmar från hela landet. Det positiva ordet som Prolog | 2009 har i lajvsverige kommer tillsammans med de lärdomar som samlats under arrangemanget att bidra till att kommande Prologer har förutsättningarna att nå ännu längre.

Vi ser på Prolog | 2009 som en väldigt lyckad förstudie inför ett flerårigt projekt. Med de lärdomar vi dragit från arbetet så formulerar vi kommande Prolog som ett treårigt projekt, där vi fortsätter att arbeta mot att bli en positiv och neutral mötesplats inom deltagarkulturformen lajv.