Prolog - Att arrangera på Prolog

Arrangera en programpunkt

För att Prolog ska bli fantastiskt behövs det deltagare som är med och arrangerar olika programpunkter, både digitala och små lokala. Programpunkterna är konventets kärna och absolut viktigaste beståndsdel!

Här under följer en del tips och riktlinjer för programpunkter på Prolog. Låt inte ramarna begränsa dig, har du en fantastisk idé som går utanför det som beskrivs här under tveka inte att kontakta oss så gör vi vårt bästa för att du ska kunna genomföra den.

Senast uppdaterad 2022-01-26

Allmänna riktlinjer

För Info om Prolog och Covid 19, se fliken Praktiskt.

Digitala programpunkter
Då även prolog 2022 kommer att hållas digitalt behöver de programpunkter som genomförs vara anpassade för detta. De kommunikationskanaler vi har till förfogande är livestreamen i twitch och discorden. Är det en programpunkt som passar i ett streamat format kan den hållas direkt i streamen. För programpunkter där direktinteraktion med eller mellan deltagarna är en stor del passar discord bättre, då skapar vi en egen discordkanal för denna. Det går även bra om du vill använda en annan kanal som du själv har tillgång till.

Har ni andra idéer, tveka inte att höra av er till oss!

Aktiva programpunkter!
Fokuset på Prologs program är arrangemang där deltagarna är aktiva och får göra snarare än att passivt åskåda. Aktiva programpunkter skapar också aktiva deltagare som både kommer att minnas det enskilda arrangemanget bättre samt hålla sig pigga och alerta.

Olika sorters programpunkter
På Prolog har vi delat in programpunkterna i olika kategorier:

  • Lajv
  • Workshops
  • Utvecklingsforum
  • Föreläsningar
  • Lajvpresentationer
  • Övirgt

Det har vi gjort för att programmet och schemat ska bli mer lättöverskådliga. Vi hoppas att det inte får er som är programpunktsarrangörer att känner er begränsade, blanda gärna kategorierna och om ni har en riktigt galen idé som inte alls passar in under någon av våra kategorier så kontakta gärna oss.

Tydlig beskrivning
Beskriv din programpunkt sakligt och publikorienterat så att deltagarna förstår vad den innefattar och känner ett intresse. Handlar programpunkten om att ni testar ett nytt experimentellt grepp? Var tydlig!

Ekonomisk ersättning

Ingen som arrangerar en programpunkt ska själv behöva bekosta eventuellt material som behövs för alla som deltar inom rimliga gränser. Var tydlig med om din programpunkt kostar pengar när du anmäler den på mina sidor.

Om du har frågor om ekonomin kring programpunkter eller skulle behöva ekonomiskt stöd för att kunna genomföra din idé hör av dig till oss på prolog@lajvkonvent.se så hjälps vi åt att lösa det.

Olika typer av Programpunkter

Lajv

Ett levande rollspel eller friformrollspel.
Behöver deltagarna speciella kläder eller ta med sig annan rekvisita till konventet? Ange i sådana fall det i beskrivningen av din programpunkt.

Workshops

En praktisk övning med fokus på deltagande som kan handla om t.ex. medeltida hantverk eller improvisationsteater. 
Förutsätt att deltagarna vid din workshop kommer att ligga på olika nivåer vad det gäller förkunskaper såväl som arbetstempo.

Utvecklingsforum

Ett diskussionsforum för att debattera viktiga ämnen och frågeställningar.
Prolog är ett utmärkt tillfälle att ta upp olika diskussionsämnen om lajv. Genom att på detta sätt ta upp känsliga eller viktiga frågor om lajv hoppas vi att vi tillsammans kan påverka och skapa en positiv utveckling. Om du är intresserad av att agera moderator under ett utvecklingsforum är det några saker du bör ha i åtanke.

Ett utvecklingsforum inleds alltid med att moderatorn presenterar ämnet. Detta tar ca 5-10 minuter och bör innehålla ämnets bakgrund och en huvudfrågeställning. Efter presentationen finns det många olika sätt att gå tillväga för att skapa en spännande diskussion. Det är viktigt att du som moderator har förberett öppna och tydliga frågor.

Efter introduktionen av ämnet rekommenderar vi att du som moderator låter alla deltagare kort presentera sig själva. Under själva diskussionen är det sedan moderatorn som fördelar ordet. Var noggrann med att alla som vill komma till tals får tillfälle att göra detta.  Detta kan ibland innebära att du måste gå in och avbryta om det är någon som tar över diskussionen och inte ger plats för andra.

Vi ser gärna att du använder värderingsövningar under utvecklingsforumet. Här kan du hitta några bra exempel på övningar från Zenit.

En del ämnen är hetare än andra. Vi accepterar under inga omständigheter personliga påhopp eller kränkningar. Om detta skulle förekomma vill vi att du förtydligar denna regel för diskussionsdeltagarna.

Föreläsningar

Ett kortare föredrag. 
Att hålla i en bra föreläsning är en konst. Tänk på att i första hand rikta dig till en bred publik, både i ålder och i lajvintresse. Om du vill ta upp ett ämne som kräver viss förkunskap, var då tydlig med detta i beskrivningen av din programpunkt.

Vi har goda teknikmöjligheter i lokalerna som kan användas för att höja din publiks upplevelse. Passa därför på att använda film, bildspel eller ljud.

Tänk på att engagera dina deltagare i ämnet, du kan tex. dela upp deltagarna i mindre grupper för att diskutera något ur din föreläsning.

Lajvpresentationer

Kort presentation av kommande lajv. 
Alla lajvpresentationer blir tillsammans en härlig programpunkt under vilken de presenterande arrangörerna gör en max 3 min lång presentation av sitt lajv. Vi kommer att vara väldigt petiga med tiden.

Till din presentation finns det möjlighet att spela upp film eller bildspel. Är du intresserad av att göra detta så är det viktigt att vi får in den i tid. Vi kommer att kommunicera exakt datum inom kort.

Om du vill fånga folks intresse till ditt lajv på Prolog rekommenderar vi å det varmaste att du gör en programpunkt utöver presentationen. Du kan t.ex. göra ett minilajv som ett förspel till det större lajvet eller hålla i en deltagarträff på plats.

Övriga programpunkter

Var kreativ, bara din fantasi sätter begräsningarna ;) .