Etnicitet & lajv

Se föreläsningen Etnicitet & lajv med Eva Wei & Anna Erlandsson.

En belysande exempeluppräkning baserat på förstahandserfarenheter, som illustrerar problematiken kring att se utomeuropeisk ut och vara lajvare idag. Tips på hur man kan undvika fällor och öka sin medvetenhet kring ämnet utlovas.

En inblick i de problem baserat på etnicitet som finns i lajvsverige idag och hur man kommer till rätta med dessa.

Prolog 2013 - Etnicitet och lajv

Eva och Annas fyra tips:

  1. Var lyhörd
  2. Skilj på in och off
  3. Se oss som individer
  4. Var medveten

Vidare läsning

FAQ: Etnicitet och Lajv – Evas blogg
Etnicitet och lajv- en föreläsning på Prolog 2013 – Annas blogg

Se övriga filmade sessioner från Prolog 2013