Från Prolog 2015. Foto: Erik Phil

Miljöpolicy

Successivt ska Prologs miljöpåverkan minska i förhållande till antalet deltagare genom medvetna val och vi ska:

 – Inspirera andra med vårt miljöarbete
 – Utbilda och informera så många som möjligt inom organisationen i miljöarbetet.
 – Ta hänsyn till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners, och eftersträva att välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda.
 – Följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter, liksom övriga miljökrav.
 – Utvärdera och förbättra vårt miljöarbete genom ett strukturerat och planerat arbete.

Vårt miljöarbete

Konkreta exempel på vårt miljöarbete:

 – Konventets klädesplagg för funktionärer och arrangörer är ekologiska och återanvänds när det är möjligt under flera år.
 – Tryckt informationsmaterial t.ex. skyltar har en sådan design att de kan återanvändas fler år.
 – Arrangörsarbetet utförs långsiktigt med mallar för effektivare och miljövänligare strukturer.
 – Underlätta för organiserad samåkning för att minska transporternas miljöpåverkan.
 – Vegetarisk kost som första alternativet vid de gemensamma måltiderna under konventet minskar avsevärt Prologs miljöpåverkan, enligt FN:s organ för mat och jordbruk.
 – Källsortering av sopor inför, under och efter konventet.